Брак, притежания и спасение

от Явор Русинов

09-03-2011

Р. Елеазар казва: Мъж, който няма жена, не е истински мъж; защото е казано, Мъж и жена ги създаде, и ги нарече Адам.

Р. Елеазар казва: Мъж, който не притежава земя, не е истински мъж, защото е казано, Небесата са небеса на Господа; но земята Той даде на човешките деца.

 

Yebamoth – folio 63a

 

За разлика от съвременния християнин древните равини са имали правилно разбиране относно ролята на мъжа, жената и брака. Имали са правилното разбиране, не защото са имали достъп до някакво тайно езотерично знание, а защото са тълкували нещата в техният контекст, не изолирано. Днес ние имаме едно фракционно и дихотомично християнство – като се започне от противопоставянето на Нов и Стар Завет и се стигне до човека и господството. Голите факти (ако въобще съществува такова понятие) се тълкуват в светлината на хуманистичната наука и психология. Един такъв факт е човекът. Без контекста на целта, изкуплението, спасението и царството е невъзможно да придобием правилна представа за него. Длъжни сме да положим основата, да разгледаме цялостното и едва тогава да обърнем внимание на детайлите. Едва тогава детайлите ще имат смисъл и значение.  Единствено в контекста на леката кола волана има смисъл, единствено в контекста на ръката пръстите имат смисъл, единствено в контекста на Божията замисъл и вселена човек има смисъл.

Защо е създаден човек, какво е неговото предназначение? Подробният катехизис на Уестминстърската изповед на вярата от 1647 година задава същия въпрос: 1 Въпрос: Какво е основното и най-висше предназначение на човека? Отговор: Основното и най-висше предназначение на човека е да прославя Бога и пълноценно да се радва на присъствието Му, завинаги.

Да прославя Бога и да се радва на присъствието Му. Първият човек Адам се провали и в двете. Заради непокорство и невярно настойничество Адам и Ева загубиха присъствието на Бога. Бог ги изгони от Едемската градина, но Божият образ, неговото призвание и отговорност останаха. Прославянето на Бога не е нещо абстрактно, то е разкрито още в първия стих, в който се споменава за човека – Бит. 1:26  И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. Да владее (господства) над… ключовата фраза за разбиране на човека и неговата цел. Когато човек владее или упражнява господство той прославя Бога. Тогава идва присъствието на Бога. Забележете, присъствието е в резултат на покорство и обратното, липсата на присъствие е в резултат на непокорство (Бит. 3:23).

Бог създаде Адам по Свой образ и подобие и веднага след това Адам започна да разкрива този образ чрез своята работа. Това което правеше Адам човек и даваше смисъл на неговият образ беше работата. Извън нея, извън упражняването на господство над повереното му създание, човек губи смисъл за своето съществуване. Всеки опит се дефинира човек извън неговата цел и призвание ще ни доведе само до погрешни заключения. След като се справи със задачата да класифицира животните Бог даде на Адам помощник. Дори жената не може да бъде правилно дефинирана извън нейното призвание – да бъде помощник в работата на мъжа. Бог очакваше двамата като семейство да упражняват Богоугодно господство и да възпитат вярно към Бога поколение.

След като съгрешиха Адам и Ева бяха изгонени от Едем като същевременно създанието беше проклето (Бит. 3:17). Призванието остана, но този път работата стана по-трудна, сега с пот на лицето си човек трябваше да изкарва своя хляб. В Своята голяма милост Бог даде изходен път – потомството на жената щеше да изкупи падналото създание и възстанови падналият образ в човека (Рим. 8:20-22). С други думи, човек отново е призован към праведно господство, към отговорност. Тази доктрина рязко противоречи с доктрината на ескейпизма1. Бог вече е изкупил вселената (Римляни 8), възстановил е юридически реда и отговорността и сега човек трябва да упражнява своята отговорност (Божий образ) чрез вярно настойничество и работа. Бягството е безотговорност и Бог наказва страхливците и безотговорните (Мат. 25: 26-30). Бягството от отговорност е бягство от призванието и целта на човек (Бит. 1:26).

Криворазбраното спасение

Изработвайте спасението си чрез страх и трепет, казва Павел в Фил 2:12. Спасението може да се дефинира като възстановяване на човека в неговата първоначално състояние. Тоест, състояние на преобразяване на света около него чрез работа по Божиите стандарти.

Божията работа е тази, която има значение. Преобразяването на този свят е това, което има значение. И поради тази причина, виждаме Словото да става плът (Йоан 1:14). Посоката е обратна, отгоре (Словото) надолу (плът), а не обратното. Има настъпление, а не бягство (Лука 10:18).

Мъжът не е истински мъж без жена. Историята започна със семейството. Мъжете трябва да са ориентиране към създаване на семейство. Семейството е предпоставка за господство, респективно покорство. Божият Закон задължава несемейния мъж да се подготви и от много рано да покаже отговорност за създаване на семейство. Външния белег и демонстрация на тази отговорност беше зестрата. В библейски времена тя се е равнявала на 3 годишна заплата и се е давала на бащата на жената като залог и обезпеченост в случай на неправомерен развод2. Представете си размера на залога, ако вземем 1000 лева месечен доход за пример. Коя жена не би подходила сериозно към такъв мъж и неговите намерения?

Създаването на семейство е признак и свидетелство за наченките на спасение в човека. Намирането на подходяща съпруга означава, намиране на подходящ помощник за работа, подходящата половинка за изработване на спасението! Заедно те работят по освещаването на света, докато той се превърне в Царство на Господ Бог.

Жената подготвя себе си за помощник на своя съпруг, а не работодател. Тя е основният стълб в семейството. Тя управлява дома, докато съпругът й има време да стои при портите между градските старейшини (Пр. 31:23). Тя обучава децата и се грижи за тях.3 Нейните деца и съпруг я хвалят (Пр. 31:28-29). Това са библейските изисквания. Каква е реалността?

Днешното поколение от млади хора е отчаяно. Да, те изглеждат безгрижни и весели, но зад тази фасада стои отчаяние. Ако сте говорили с млади хора ще видите, че най-големият им проблем е намирането на подходящ брачен партньор. Мъжете виждат в жените не своите бъдещи съпруги, а едни безотговорни млади момичета и обратното жените виждат в мъжете не бъдещите си съпрузи, а безотговорни млади (и не толкова млади) момчета. Младите, макар и неосъзнато, следват своите пораженски презумпции за доброто небе, и лошия материален свят; святите дейности в църквата и обикновените в делничните дни; лошия плътски закон и доброто евангелие. Вместо да се съсредоточат в земният ежедневен живот и неговите изисквания, те по презумпция търсят небето чрез безотговорност и мързел. Жените вместо да се подготвят за ролята на помощник на своя съпруг, те масово се подготвят за помощници на своите работодатели.

Следващото изискване за изработване на спасението е земя. Земята не е задължително да бъде нива. Адам получи парче земя. Настойниците (Мат. 25) получиха пари. И в двата случая, обаче, имаше земно притежание, което характеризираше материалното благословение (Вт.28). И в двата случая имаше изискване за вярно настойничество, което се обуславяше от работа и умножаване на повереното. Загубата в следствие на страх и леност (Пр. 22:13) беше счетена за проклятие (Бит 3:23 и Мат 25:30). Децата наследяват земното притежание на родителите и имат задачата да умножат и предадат наследството на своите деца. Това са библейските изисквания. Каква е реалността?

Младите мъже християни често могат да бъдат открити на задушени разговори за последното време и грабването. Дори и тенденцията християните все повече да изоставят пораженската есхатология не може да поправи вредите нанесени от антиномизма. Махнете Божия закон от живота на християнина и той ще се превърне в едно от най-жалките създания на този свят лишен от единственото ръководство за праведно настойничество. Отидете в което и да е събрание на млади мъже и няма да намерите и следа от размишление върху теми като: работа, брак и деца, зестра, образование, пари и имоти. В най-добрия случай, тяхното споменаване е в негативна светлина. Работата пречи да се посветим напълно на Бога; брака е твърде голяма отговорност; зестрата е… какво е това; парите и имотите са земни, светски неща!

Нека се върнем на думите на Елеазар: Мъж без жена и земя не е истински мъж. С други думи, мъжът без упражняване на отговорност не е мъж. Спасението започва в Христос, но то продължава през брака и притежанията чрез работа по Божиите стандарти. Това е нормалното състояние на човека. Това не важи, ако човек специално е призван от Бога да бъде в безбрачие.

Важно е да се отбележи, че брака и притежанията са само средства и ние трябва да се стремим към тях единствено по законен начин. Над всичко това е словото на Еклисиаст – Бой се от Бога и пази заповедите Му, защото това е всичко за човека (Екл. 12:13).

Когато човек се бои от Бога и пази заповедите Му, това ще го доведе до спасение, чието външни белези включват брака, земята и отговорността следваща от тях.

–––––––––––––-

  1. Ескейпизъм (от Англ. Escape) – бягство.
  2. Институти на библейския закон, том 1 – Раусас Дж. Ръшдуни
  3. Институти на библейския закон, том 1 – Раусас Дж. Ръшдуни
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s