Случаят срещу западната цивилизация – част 6

Джеймс Джордан

Част 6: Да живееш в един умиращ свят (продължение)

“Тривиумът” (продължение)

 

Петте етапа на образованието са просто петте етапа на завета, както Бог го е постановил в човешкия живот и история, както и в литургията по обновяване на завета:

Първо, Бог представя Себе Си. „Аз Съм Яхве твоят Бог.” Той обявява, Кой е. В един по широк смисъл, това означава, че Той ни е създал и затова се грижи за нас. Той ни е призовал като свои във водното кръщение. Той ни прегръща и ни държи. Това обявяване / представяне се прави при призива за поклонение, канейки всички нас грешниците да допълзим обратно в Неговия скут.

Второ, Бог обявява какво е направил: „Който  те изведе от eгипетската земя, от дома на робство.” Това е основната история: историята от създанието към падението към изкуплението към прославянето. Това е историята, което откриваме отново и отново в Библията. В литургията, това е призив за изповед на греховете ни, оставяйки Египет зад нас, получавайки Неговата прошка и пренесени отново в Царството.

Трето, Бог обявява, какво иска от нас да знаем и да правим: Всички закони и поучения. Това е служението на Словото в процеса на литургията, и етапа на граматиката в образованието: перфектното време да научите децата на законите и притчите.

Четвърто, Бог обявява, че ще приложи законите Си и поученията Си към нас, благославяйки ни, ако вярваме в Него, и наказвайки ни, ако не вярваме. Това е Господната Трапеза, службата на тайнството в литургията, което е живот към верните и болест за неверните. Това съответства на времето в образователния процес, когато децата искат да спорят и дебатират, когато искат да излязат извън границите и да пречупят правилата, когато трябва да се прилагат санкции към тях, когато са арогантни или „дързостни” както ги нарича Сейърс.

Най-накрая, Бог  упълномощава Своите хора да вземат със себе си Неговите наставления и да ги приложат като завземат обещаната земя, която в настоящето е цялата земя. Те трябва да открият нови начини да изразят Неговите истини, като ги приложат по цялата земя. В заветите, при този момент ние откриваме песните и поемите. В процеса на литургията, това е великото поръчение в края на службата, когато биваме изпращани навън. В образованието, това е етапа на риториката, етапа на изразяване на това, което сме научили.

(Разглеждам тези етапи в по-големи детайли в моите учебни серии Вашето дете в Божия свят, шест лекции с наръчник, за $35.00 от Biblical Horizons.)

В един по-широк смисъл, целите първи 20 години от вашия живот са етапа на граматика, когато младежа научава фактите и принципите на живота. От 20 до 30 години, той работи под авторитета на някой друг, тествайки границите, научавайки тънкостите, оспорвайки полезността на старите методи и предлагайки нови. От 30 до 50 или 60 той става капитан на своето собствено начинание, прилагайки това което научил в своята сфера на господство. Най-накрая, във възрастта на старостта, той има мъдрост да изрази, това което знае, по начин, по който другите ще я чуят: Най- накрая, той е научил риториката.

Библията ясно поставя тези граници на възрастта в Левит 27 и Числа 1 и 4. Ние прилагаме тези граници (които са доста мъгляви) към фазите на човешкия живот. А именно:

Възраст 1 месец до 5 години: уверение и истории.

Възраст 5-20: факти и закони, винаги преподавани в контекста на любов и история.

Възраст 20-60: етап на воюване, който включва:

Възраст 20-30: чиракуване: започва да прави приложения, започва да се бори с призванието.

Възраст 30-60: калфа: здрава борба с призванието. (Свещеника се пенсионира на 50.)

Възраст 50 или 60: майстор: старей; натрупаната мъдрост дава способност на човека да разпознае най-добрия начин да предаде истината (риторика).

Сега, от това което казахме, се надявам, че е ясно, че християнското образование е повече от просто научаване на нещо от християнските средни векове относно тривиума и неговата полезност в образоването на децата. Ако отделим тривиума от основите на църквата (уверение) и Библейска история, той се превръща в част от хуманистична техника.

Също, християнските учители трябва да осъзнаят, че цикъла на тривиума, който се случва преди 20та година (от запаметяването през дебатьора до артиста) е само предварителен, и че целия цикъл се случва в контекста на граматиката, запаметяването, осъзнавайки наследството. Ученикът в гимназията не е толкова артист, а по скоро е някой готов да учи изкуства (музика, поезия, и т.н.). Истинската креативност е нещо за по-късния етап на живота, след изучаване на основите.

Можем да видим картина на този цикъл през петте етапа, ако погледнем накратко в библейската история, която е биография на един човек (Адам). Да започнем с първият цикъл, заради Адам, който е в своето вече грешно детство:

1. Битие: Това е книга на обещанията, която съответства на Божието уверение в любов към Своя народ. Постоянно Бог взима бебето в Своят скут и обещава добри неща.

2. Изход: Това е книга на историята, в която Бог удържа обещанията, които е направил, след което дава на децата си две неща за наслада на Своя народ: закони (които децата с удоволствие учат) и една чудесна архитектурна картина на царството (Скинията).

3. Левит: Изход ни отвежда към етапа на граматиката, който е етап на закони и факти. Това продължава в Левит. Започвайки в Левит 10, обаче, откриваме серия от правила за нечистота и гнусота, които изискват оценка при поставянето им. Бог им дава някои пъзели за разрешаване и въпроси за дебатиране.

4. Числа: Етапа на воюване. Организирани в армия, Израел е призован да нанесе осъждение върху други нации, както и na себе си, заради собствени грехове. Надменният и самомнителен „дързостен” Израел е пляскан многократно.

5. Второзаконие: Книга на риториката. Мойсей взима законите, които Бог е дал и изнася чудесна проповед върху тях, показвайки новите значения, които е открил след 40 години живот с тях. Също така включва и песен за пеене от всяко следващо поколение, както и пророческа поема.

Това е първия цикъл, който като цяло дава детството на Израел, така да се каже първите 20 години, формирайки един по-голям етап на уверение или привикване към средата. След което ние получаваме:

1-3. Петокнижието: Основно уверение и привикване към средата за Божия народ, включвайки формиращи истории, основни факти и закони, и въпреки, че Числа е етапа на воюването, а Второзаконие етапа на риториката, те все пак основно се занимават със закони и попадат в по-обширния етап на граматиката.

4. Съдии, Рут, 1 и 2 Царе: Нови истории базирани на по-обширна основа. Тези книги се занимават основно етапа на чиракуване – воюване на Израел от 20-30. Тези истории са също един нов етап (логика, аргумент) на воюване, заради това, което следва с установяването на Давидовото царство.

5. Йов, Псалми, Притчи, Еклисиаст, Църковни химни: Един нов и много по-пълен етап на риториката, кулминация на предшестващата история. Въпреки че всички тези са изключително риторични, все още можем да открием три по-късни етапа построени върху историята на Съдии, Рут и 1 и 2 Царе:

(2). Съдии, Рут, 1 и 2 Царе: Истории.

(3). Притчи: Правила (граматика).

(4) Псалми, Йов: Воюване (логика).

(5). Църковни химни: риторика на любовта в ранния живот; Еклисиаст: риторика на мъдростта в края на живота.

Този втори цикъл поставя основите за третия, времето на пълното воюване, от 30 годишна възраст до старейство. Чиракуването на Давид като воин приключи, когато стана цар на 30. тогава той стана воин – управител, въпреки, че трябваше да се вслушва в стареите и пророците.

Когато разгледаме първия и втория цикъл от гледната точка на останалата Библия, можем да видим, че като цяло те дават основа на уверение, история и закон. Това което следва в третата част на Библията е почти изцяло етап на зряло воюване, който съответства на нашия четвърти етап на живот и образование. Книгата на Царете очертава това воюване и конфликт, докато книгите на пророците дават оценка, която е горещо обсъждана. Това е великото време на аргумент и конфликт в историята на Адам.

Етапа на воюването приключва с провала в изхода, но след като Бог възстановява народа Си, Той се отнася към тях като към стареи, като тези в риторичния етап на живота. Те вече не са въвлечени във война и конфликт, но по-скоро са разпръснати из нациите като свидетели. Сега вече имат пълна история / биография за споделяне, и това е тяхното призвание в етапа на възстановяването. Книгите Летописи, Езра и Неемия (които всъщност са една книга) е риторичния преразказ на цялата тази история. В известен смисъл, Летописи и гръцките писания (така наречения Нов Завет) са риторичната фаза на цялата биография, трансформирането на всичко чрез зряла мъдрост.

Сега, това изследване на библията не е единствения начин да опишем образователния цикъл на библейското откровения, нито е най-изчерпателно. Но въпреки това е достатъчен да покаже образованието в рамките на човешкия живот не е нещо вкоренено просто в научното изучаване на децата, но е част от  основата на това, как Бог работи със своите деца.

Някои аспекти на основното образование

Под „основно образование” разбирам онези неща, които трябва да бъдат фундаментални за образованието на християнската личност като homo adorans. Трябва да видим, кои неща трябва да бъдат нормална част от образованието на всеки християнин, било той въвлечен или не в интелектуалните области на живота. Какви са нещата кои един бъдещ инженер или авто механик трябва да изучава?

Поклонение и музика

На базата на горната дискусия, има някои приложения за христянското обучение, на които трябва да се обърне внимание. Първото е централността на поклонението. Това означава всекидневна служба. Няма нужда от проповед в тази служба, тъй като се предполага, че детето трупа информация през целия ден. По-скоро фокуса трябва да бъде върху пеенето на Псалтиря и библейски пасажи, както и запаметяване на притчите. Правете това всеки ден по 30 до 45 минути до времето, и когато детето завърши осми клас, то ще знае целия Паслтир наизуст. Защо въобще трябва да си поставяме нещо по-малко за цел? И все пак, когато съм чел учебните материали на християнските училища през годините, никога не съм виждал защитена тази позиция.

Второ, библията трябва да оформи нашите приоритети. Някои от нещата са изключително важни в библейското образование: библейското съдържание, музиката и бойните изкуства. Някои неща са явни от тяхното отсъствие от библейската култура: спортът. Предполагам, че някои християнски училища вършат добра работа по отношение на библейското съдържание, но какво да кажем за музиката? Ако втората личност на Бог е Словото на Бог, то третата е Музиката на Бог, защото Дъхът (Духът) означава да озвучиш думите високо, което включва тон, тембър, ритъм и т.н. Кристално ясно е, че поклонението в библията е музикално (дори и това да не е така в случая с американското християнство), и ни е казано, че Отец търси поклонници. Първата цел на християнското образование е да обучи музиканти.  Явно е в библията, че следващото нещо, което хората научават след като са научили Словото на Бога е, как да правят музика с него.

Сега, доста хора в този свят са слепи, както и доста са далтонисти. Доста са глухи, както и доста не разпознават тоновете на музиката. Но не много. Мнозинството от хората могат да бъдат научени да пеят, и могат лесно да се научат, ако обучението започне като деца и продължи през годините на израстването.

Приемам като аксиома на християнското образование, че на  музиката е дадено толкова внимание, колкото и на граматиката и литературата. Ако се учи „английски език” един час на ден, то и на музиката трябва да се отдели толкова. Колкото време отдавате на граматиката, толкова трябва да отдавате и на музиката. Както децата пишат абзаци, така трябва да могат и малки части музикално композиране. (Зная, че музикалното композиране е по-трудно от композирането на абзаци или есета, но кой знае, какво би се случило, ако на децата се дадеше шанс, поне от време на време?) Ако „великата литература” се чете и изучава, така и великата музика трябва да бъде четена и изучавана. Най-накрая, всяко дете без изключение трябва да има музикален инструмент, било то китара или CD плеър, защото псалмите ни заповядват да се покланяме на Бога с инсрументи.

Разбира се, повечето ученици няма да станат професионални музиканти. Повечето ученици няма да станат писатели, нито да работят в областта на литературата. Но музиката е далеч по-централна за Божието царство отколкото писането на есета и литература. От библейския народ се очаква да бъдат музиканти; от тях не се очакваше да бъдат способни да четат и пишат, защото преди Гутенберг, малцина са могли и са имали нужда от това.

Отец търси поклонници, а не интелектуалци. Добре е да бъдем интелектуалци, но задължително трябва да бъдем поклонници. А в библията, поклонение означава цялостно участие на личността, което само музиката може да направи възможно.

Учениците в гимназията трябва да участват в хора през всичките четири години, точно както изучават литература, и четат Шекспир и Молиер на глас през целия този период. Те трябва да пеят през учебната програма. Те трябва да познават известните мелодии на григорианското църковно пеене, да разчитат и заучават (да четат и учат) исо-ритмичнaта меса на  Гийом де  Машо, четене и учене на непрекъсната полифония на Меса *Ми-ми* на Йоханес Окегем, малко от Жоскен Де Пре и Клод Гудимел, да се «отъркат» в Бах, да вкусят Моцарт и Брукнер, както и някоя съвременна християнска хорова музика (например такава, която се издава oт Fortress или Concordia, а не боклуците, които толкова често се пеят в евангелските църкви). Те трябва да учат ухажването на мъж и жена, отразено в Sonata -Allegro формата, да разсъждават върху  променливостта на живота в музикалните теми и вариационните форми, да се наслаждават на танца и разговора в Menuetto-Trio формата и да разглеждат връщането на Съботата след работния ден, както в Rondo формата.

Мога да продължавам и продължавам. Ако не знаете, за какво говоря, просто помислете, какво би трябвало да сте научили, ако наистина сте имали християнско образование!

 

Превод: Явор Русинов

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s