Как домашното образование ще промени Америка

Как домашното образование ще промени Америка

Джак Фелпс

Реч произнесена на седмото годишно събиране на APHEA1, Октомври 9, 1993

Тенденцията на съвременната мисъл, която е придобила увеличаващо се влияние в Америка за повече от 150 години, сега ни е довела до криза с огромни измерения. Неизбежен факт е, както Ричард Уйвър написа преди 40 години, че идеите имат последствия.

Настоящата криза, аз вярвам, е по-голяма от тази връхлетял ни заради войната на Линкълн в 1860. Война убила и осакатила милиони, тотално разрушила една цяла култура, и вкарала насила хиляди чернокожи (от чиито име бе запален огромния пожар) в неизбежна нищета.

Настоящата криза се задълбочава и ще бъде по-опустошителна за нацията от Голямата Депресия през 1930те, в поколението на бащите ни, и неизмеримо по-голяма от социално разместените политически пластове от 1960те.  Това е криза от която нашата страна, такава каквато я познаваме, може буквално да не се възстанови.

За яснота ще спомена някои от симптомите на тази криза. На икономическия фронт, през последните години, бяха гласувани федерални закони застрашаващи жизнеността на всяка индустрия и всеки бизнес в Съединение Щати. Те включват:

  • Декрет за Биологичните Видове, който в момента е толкова широко тълкуван, че потенциално обхваща всеки жив организъм на земята (освен човека), без значение, колко малък и незначителен е той.
  • Декрет за Чист Въздух, който налага огромно бреме на нашите жизнени индустрии – включвайки електричество и транспорт – прехвърляйки всички разходи върху бизнеса и крайният потребител.
  • Декрет за Американците Инвалиди, който без разлика налага милиони долари разходи върху всеки вид бизнес, и който ще изхвърли хиляди малки компании от пазара през следващите няколко години наливайки гориво в огъня на монетарната инфлация осакатявайки и без това чупливата икономика.
  • Регулации върху тресавищата и блатата, които, както повечето от Аляска знаят, буквално са неизпълними – особено в Аляска.

В допълнение към икономическите проблеми причинени от подобни закони, нашата страна е унищожавана и от отслабващите ефекти на радикално нехристиянската социална политика. Тази политика включва редефиниране на морала и традиционното семейството. Тя е довела до институционализиране на  детската смъртност. След векове християнско влияние, акцента върху хигиената, диетата и медицинската грижа, е довел до драматично подобрение на детското оцеляване. Тази придобивка сега се е превърнала в убийството на милиони бебета чрез аборти и детеубийства.

Изкушаващо е да се продължи с подобни детайли, но е достатъчно да кажем, че всички тези движения, индивидуално и комбинирани, работят за отстраняването на две хиляди години придобивки завещани на човечеството от християнската вяра.

Важно е за нас да помним – и да го предадем на децата си – факта, че развитието на западната цивилизация, с други думи, християнската цивилизация, е донесъл здраве и дълъг живот, богатство и мир, свобода и възможност за милиони хора около света. Това са хора, преди въвеждането им в християнската вяра, страдащи от бедност и опресиране, болести и канибализъм, живеещи в страх от езически богове и дължащи живота си и притежанията си на прищевките на езическите племенни лидери.

Има много хора днес, дипломирали се от училище, подвластни на извратената идея, че християнството е донесло робството и тесногръдието в света. Нищо не е по-далеч от истината. Няколко исторически примера ще са достатъчни да илюстрираме лъжата на тази позиция.

Робството е било ендемично в езическите племена на Африка. Дълго преди Европейските търговци и колонизатори да пристигнат, племенната омраза и войни са довели до поробване и осакатяване на враговете. Допълнително, мюсюлманските нашественици са установили търговия с роби между Африка и Азия години преди робството да е било институционализирано в дълбокия Американски Юг. Християни като Уилбърфорс, са били тези, които са работили за прекратяването на тази практика.

Човешките жертвоприношения и канибализъм са били широко разпространени в езическия свят. Практикували са се в Тихоокеанските острови, Азия, Африка, Америка (Ацтеките например) и Европа. Единствено под влияние на християнската култура тези неща са спрели и обявени за нелегални.

Обичаят да се изгаря вдовицата заедно с починалият й съпруг е бил факт в Индийския субконтинент за векове преди практиката да е обявена за извън законна от Англичаните християни през колониалните дни. С независимостта, практиката се възражда и сега, докато официално не се санкционирана, тя се пренебрегва. Онези жени, които някак си намират поучението на Писанието опресивно, трябва да вземат под внимание алтернативите предлагани от нехристиянските религии в света. Наистина, индивидуалното достойнство, на което са се радвали жените от запада е ненадминато в историята на света.

Сега, защо отделям толкова много време говорейки за икономическите и светски събития? Защото не можете да отделите свободата на ума от просперитета. Както великия Австрийки икономист, Др. Лудвиг фон Мизес, обяснява толкова красноречиво в своите трудове, свободата на търговията и свободата на идеите са неразделни.

С други думи, свободата да притежаваш имот и да се разпореждаш с него, не може да се изолира от свободата да вярваш и да живееш в рамките на истината и търсенето на вярата. Двете не могат да се разделят без да се им се навреди. Все едно да разделите сиамски близнаци споделящи едно сърце – да ги разделите, рискувате да ги убиете и двете. Тъй като човешката мисъл е, по необходимост, свързана с човешкото действие, за нас да бъдем свободни да действаме, означава да бъдем свободни да мислим. Правителството което незаконно нахлува върху едното, неизбежно ще нахлуе и върху другото.

Трябва да помним също, че това което мислим, не е въпрос на равнодушие. Бог който сътвори света и го подреди, подрежда всички неща. Не съществува нищо неутрално за християнската вяра. Всички действия на хората трябва да бъдат разбирани и управлявани според неизменните правила установени от Създателя. Когато се отдалечаваме от тези правила, ние не само страдаме като личности (душата която съгрешава, ще умре), но обществото започва да се разлага, докато и то умре.

Днес Америка се е отдалечила толкова много от тези инструкции, че напълно е загубила пътя. Тази нация, която имаше толкова добро начало, сега толкова е лишена от морално лидерство, че вместо да води света към здраве и просперитет, се е обърнала към себеомраза и духовен канибализъм.

За да разреши проблемите си, тя се е обърнала към псевдонаучните психиатри и образование. Шарлатани обещават спасение чрез образование, но вместо това ни дават упадъчни умове и разрушени животи.

Без значение как звучи, аз не съм дошъл да ви донеса послание на осъждение. Но ако не възприемем сериозността на проблема, едва ли ще можем да се съсредоточим върху разрешението.

Както заглавието предполага, домашното образование е важна част от това разрешение. Самият факт че повече и повече родители посвещават усилия и време прилежно да научат собствените си деца, да им дадат не само академични наставления, но и морален характер, означава че все още има надежда за тази страна.

И аз ще каза това: самото съществуване на движението на домашното образование е заплаха за силите, които биха унищожили духовните и морални основи на тази велика в миналото страна. Но е важно за вас да разберете защо.

Не е само заради парите. Нито има връзка с благоденствието на децата. Става въпрос за уеднаквяването на мисленето и характера. Голямата тенденция на съвременната епоха е връщането към робството. Ето защо виждате повече и повече мъже носещи обеци. Писанието казвам, че да пробиеш ухото на някого, е белег на робство. Съвременните мъже поставят себе си под робство – дори без да го осъзнават – поставяйки белега за това.

Съвременният мъж не иска свобода. Със свободата идва отговорността, а неновородения мъж иска да избяга от отговорността на всяка цена. Това е точно, което съвременната психология и поп-социология (Джордж Роше я нарича „Социо – тра-ла-ла) е предназначена да постигне – да помогне на мъжа да избяга отговорността за собствените си действия. Ето защо се сблъскваме с постоянно растящ списък на хора претендиращи да са жертви – винаги жертви на някого, разбира се, никога на собствените си действия.

Да прахосаш огромни усилия и време е да кажеш тези неща на такива хора, но пътя към свободата лежи на алеята на истината. Исус каза, „истината ще ви направи свободни”. Това означава повече от просто изучаване на библията. Трябва да познаваме Словото, но трябва да познаваме и света в който живеем, така че да можем да приложим истината към настоящата ситуация. Това е което означава фразата „да бъдем мъдри като змиите и незлобливи като гълъбите.” Да направим така, изисква да помним, че нямам токова нещо като неинтерпретиран факт. Трябва да се научим да преценяваме цялото знание и всички действия в специфичното откровение на Всемогъщия Бог.

Домашното образование изважда децата ви от средата на дебилската сган на училището, където еднаквостта и условността са основни ефекти. То ги поставя в среда, в която независимото мислене, ограничено от морални абсолюти, се насърчава. Наистина, с акцента си върху Английската граматика и аритметика, домашното образование дава на децата основните факти, които правят мисленето възможно.

Добрите новини са, че просто обучавайки вашето дете у дома, вие сте предприели първата стъпка към ставането на част от разрешението на нашата национална болест. Но имам и някои не толкова добри новини. Трябва да работим по-усърдно върху това, което правим сега.

Не е време да бъдем консервативни. Да бъдем консервативни означава да се облегнем на статуквото. Понякога може да е добре, но обикновено спира прогреса. Семействата практикуващи домашно образование не трябва да бъдат консервативни в образованието – те трябва да се стремят към велики цели. Не трябва да почиваме върху лаврите си, нито върху успеха на други. Беше добро да прочета наскоро, че най-високия SAT резултат в нацията принадлежи на 16 годишен домашно образован ученик. Това е едновременно предвидим и насърчаващ факт. Но трябва да продължим да строим, върху това, което вече е построено.

Трябва да помним целта на образованието. Целта може да се обобщи в две твърдения.

Първото е да даде основната екипировка, основното знание, което е необходимо за човек да се справи в този свят и да допринесе за прогреса на човечеството. На теологичен език „за растежа на Божието Царство.”

Второ, да предаде наследството на младите от миналото. Това включва поне два елемента: 1) морални ценности и етични стандарти, с една дума, характер; и 2) знание за това, кои сме ние, откъде идваме и как сме стигнали дотук.

Този втори аспект забележително липсва от  съвременното образование. Всъщност, понякога нарочно се изпуска. Когато е включен, е извратен и изопачен.

Репликата днес е мултикултурализъм. Тази дума третира всички хора, всички култури като че са допринесли еднакво за прогреса на човечеството. Това не само не е истина, но една неинтелектуална лъжа, която е проникнала в политиката и преследвана с религиозно усърдие.

Разрешението на това лежи не просто в домашното образование, но в домашните учители усърдно обучаващи себе си в истината, екипирайки се със знание, което ще им помогне да се борят с фалшиви идеи. Не правете грешка, идеите управляват света. Идеите управляват хората. Въпроса който стои пред нас е, под каква идея ще живеем?

Християнството е Централната Идея. Разбира се, то е повече от идея – то е Истината. Но то оперира в областта на идеите, и ние трябва да реорганизираме мисленето си да оценя всички неща в рамките на Идеята. Трябва да реобразоваме себе си. Трябва да търсим и четем книги, които ще ни помогнат да разберем наследството си в рамките на вярата. Трябва да запознаем нашите деца с тези книги и концепциите, които съдържат.

Така че първото нещо, което трябва да направим, за да подобрим домашното образование е реобразоването на възрастните.

На второ място, трябва да дойдем до разбирането за силата и важността на човешкия език. И тук искам да ви препоръчам книга за четене. Нарича се По-малко отколкото думите могат да изкажат (Less Than Words Can Say) от Ричард Митчъл. Вероятно сте чували за другата му книга, Гробовете на академията (The Graves of Academe). Доколкото знам, Ричард Митчъл не е предявявал претенции да е християнски писател, но Бог му е дал усещането за връзката между езика и мисълта, която е важна да разберете. Не съм открил по-добро излагане на това където и да е.

Както Митчел посочва, внимателната употреба на езика е основна за внимателната мисъл. Ако един човек използва езика немарливо, то той ви казва, че има немарливи навици на мислене. И обратното, ако искате да мислите внимателно, трябва да се научите да говорите внимателно и да пишете внимателно. Митчел предполага, и аз мисля с право, че езика е средството на мисълта, и че човек не може да мисли отделно от езика.

Ето защо граматиката и синтаксиса са толкова важни. Граматиката не е набор от правила висящи над езика. По-скоро граматиката е описание на начина, по който езика работи. Ето защо, прецизността в комуникацията е възможна единствено до предела, при който хората споделят общи концепции и условности на даденият език. И не само комуникацията, но мисленето само по себе си е ограничено от нашата гъвкавост в езика (или от липсата й).

И така, като учители в домашното образование, ние трябва да познаваме граматиката си и да обучаваме себе си, да използваме езика внимателно, така че да предадем тази грижа и прецизност на нашите деца. Тогава те ще имат способността да бъдат внимателни мислители, както и внимателни писатели и говорители. Правейки това, ще ги екипираме да бъдат лидери на техния свят поколението което идва.

Да обобщя моето послание към вас днес, нека да повторя някои от точките. Родителите образоващи децата си у дома трябва да установят отново ценностите за свободата. Децата ни трябва да знаят, как да придобият тези ценности. Трябва да знаят, че тези ценности са вкоринени в християнската вяра и те трябва да разберат връзката между свободата на ума и икономическият просперитет.

Родителите християни образоващи децата си у дома трябва се постараят да продължат християнската цивилизация, поправяйки мита че Американците и Европейците трябва да се извинят за своята раса и рола в допринасяне за просперитета, здравето и свободата към света.

Не можем да кажем, че Европейската цивилизация (от която Америка е част) е била перфектна и не е направила нищо неправилно в своята дълга история. Но трябва да кажем, че тя е направила много добро, чиито ефект върху света е бил здравословен.

Но трябва да помним също, че ние сме млади и сравнително незрели хора. Не само Америка е млада (200 от своята независимост и 500 от съществуването си), но западната цивилизация като цяло в много млада.

Въпросът е: ще доживеем ли до старини? И въпросът може би зависи от степента при която семействата отдали се на домашно образование – такива като вас – са си свършили добре своята работа.

Задачата пред вас е огромна. Но тя е задача, която Бог ви призовава да извършите и за която ви е дал способност. Не се предавайте. Не гледайте назад към мястото откъдето сте тръгнали. Пътя е добър и прав. Работете, за да се намерите одобрени и извършили поставената ви задача. Научете децата си на истината и Бог ще благослови и вас и тях.

  1. APHEA – Асоциация на частно и домашно образоващите, състояща се от родители и други частни учители посветен на принципите на академичната свобода. APHEA  е основана в 1987 и инкорпорирана в 1993.
  2. Джак Фелпс живее в Анкоридж. Той е основател и бивш президент на APHEA.
  3. На снимката Джак Фелпс чете на сина ми Явор Русинов Син.
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s