Живот след живота след смъртта

Н. Т. „Том” Райт е една от най-застрашителните фигури в света на Християнската мисъл. Като епископ на Дърам той е четвъртият по длъжност духовник в църквата на Англия и главен играч в борбата на глобалното Англиканско общество. Като четен теолог и Библейски учен той е преподавал в Кеймбридж и е герой за консервативните християни по света, заради книгата си написана през 2003 Възкресението на Божият Син, в която той усилено застъпва буквалната интерпретация на това събитие.

Затова е и шокиращо, че Райт не вярва в небето – поне не по начина по който милиони християни разбират този термин.

В своята нова книга Изненадани от надеждата (Surprised by Hope), Райт цитира детската книга на първата дама на Калифорния Мария Шивър наречена Какво е небето (Whats Heaven), описваща го като «красиво място, където седиш на меки облаци и общуваш … Ако си добър в живота си, тогава ще отидеш там… Когато живота ти приключи тук на земята, Бог изпраща ангели Си, за да те заведат в небето бидейки с Него.» Това, казва Райт, е добър пример за това «какво да не говориш.» Библейската истина, продължава той, е «много, много различна.»

Райт, 58 годишен, дава интервю по телефона на журналиста от TIME Дейвид Ван Биема.

TIME: В един момент вие наричате общоприетата гледна точка за небето „извращаване и сериозно обезличаване на християнката надежда.”

Райт: Да, така е. Често чувам хората да казват, „скоро ще отида на небето и няма да се нуждая от това глупаво тяло там, слава Богу.” Това е сериозно извращение при това неволно.

TIME: Как така? Изглежда като общо приетата гледна точка.

Райт: Има няколко важни неща, които не са подкрепени от Новият Завет. Първо, времевото отношение. В Библията се казва, че когато умрем влизаме в преходно състояние. Св. Павел много ясно заявява, че Исус Христос вече е възкресен от мъртвите, но не и някой друг все още. Второ, нашето физическо състояние. Новият Завет заявява, че когато Христос се върне, мъртвите ще преживеят изцяло нов живот: не само нашите души, но и нашите тела. И най-накрая, мястото. На нито едно място в разказа за възкресението в четирите Евангелия не се казва, „Исус беше възкресен, затова ние всички отиваме на небето.” Казва се че Христос ще дойде да свърже земята и небето заедно в едно ново създание.

TIME: Казано ли е нещо повече в Библията за периода между смъртта и възкресението на мъртвите?

Райт: Знаем че ще бъдем с Бог и Христос, почиващи и освежени. Павел казва, че ще бъдем в съзнание, но сравнено със състоянието ни в тяло ще бъдем като заспали. Соломоновата мъдрост, един Юдейски текст от почти същото време на Исус, казва, „душите на праведните са в ръката на Бога,” и изглежда като поезия насочваща християнското ни разбиране също така.

TIME: Но това не е мястото на истинското действие, така да кажем?

Райт: Не. Нашата култура е много заинтересована от живота след смъртта, но Новият Завет е много по заинтересуван от това, което аз наричам живот след живота след смъртта – в крайното възкресение в новите небе и земя. Исусовото възкресение отбеляза началото на възстановяването, което ще завърши при завръщането си. Част от това ще бъде възкресението на всички мъртви, които ще се „събудят” в тяло и участвайки в обновлението. Джон Полкингхом физик и свещеник, го поставя по следният начин: „Бог ще даунлоудва нашият софтуер на своя хардуер до времето в което ще ни даде нов хардуер, на който софтуера да работи отново за нас.” Това ни води към две неща: че периода след смъртта е период, в който сме в Божието присъствие, но не и активни в нашите собствени тела, и също, че най-важната трансформация ще бъде тогава, когато отново придобием тела и служим в Христовото царство.

TIME: Това е доста различно от общо приетото схващане. Има ли Библейски стихове, които биха допринесли за нашето разбиране?

Райт: В Лука 23 Исус казва на добрият крадец на кръста, „Днес ще бъдеш с мен в Рая.” Но в Лука първо разбираме, че  най-напред самият Христос няма да бъде възкресен за три дни, така че „рая” не може да бъде възкресението. Трябва да бъде временно, междинно състояние. В глави 4 и 5 на Откровение, има видение за поклонение в небето, което хорското въображение отнасят към края на времената. Всъщност се описва поклонение, което се случва точно сега. Ако прочетете книгата ще видите, че накрая нямаме описание на небето, но както вече казах, на новото небе и земя събрани заедно.

TIME: Защо, тогава, тълкуваме погрешно тези стихове?

Райт: Първоначалната причина е пренасянето на Юдейските идеи в Гърция. Новият Завет е дълбоко, дълбоко Юдейски, а Юдеите са вярвали във физическото възкресение. Те са вярвали, че светът на пространството, времето и материята е смесен, но остава основно добър и Бог ще го оправи отново. ВХристос рването ярването в това добро качество е основно за Християнството, както теологично, така и морално. Но Гръцко говорящите християни повлияни от Платон са виждали нашият свят като занемарен и деформиран, пълен с лъжи и идеята не е била да се оправи, но да го напуснеш и да оставиш материалното си тяло. Църквата в своите добри времена винаги се е връщала към Еврейската гледна точка, но е имало и времена, когато Гръцката гледна точка е била много влиятелна.

TIME: Можете ли да цитирате някои исторически примери?

Райт: Два много явни са в поезията на Данте, която поставя Небето, Чистилището и Ада веднага след смъртта, както и Последното Осъждение на Микеланджело в Сикстинката капела, което изобразява небето и ада като равни и противоположни последни дестинации. И двете имат огромно влияние върху Западната култура, дотолкова, че мнозина християни мислят, че това е Християнство.

TIME: А, то не е.

Райт: Никога в никакъв случай нито Евангелията, нито Павел казват, че поради това, че Христос е възкресен ние ще отидем на небето. Те всички казват, че Христос е възкръснал, ето защо новото създание е започнало, а ние имаме работа за вършене.

TIME: Това звучи много като … работа.

Райт: Това е много по-вълнуващо от това да се разхождате наоколо и да слушате приятна музика. В Откровение и Павловите писма ни се казва, че Божият народ в действителност ще управлява новият свят от името на Бога. Идеята за нашето участие в новото създание ни връща обратно към Битие, където от хората се очакваше да управляват Градината и да се грижат за животните. Ако осъзнаете всичко това, ще получите картината която имаме в края на Откровение.

TIME: И това се доближава до всичко което сте написали имайки морално измерение.

Райт: Да, както и идеята за телесно възкресение, която хората отричат говорейки за „душите им, които отиват на небето.” Ако хората си мислят, че „физическото им тяло няма голямо значение,” тогава кой го е грижа, какво ще правя с него. И ако хората си мислят, че нашият свят няма голямо значение, кой го е грижа, какво ще правим с него? Много от „традиционното” християнство дава впечатлението, че това идва от Бога вместо правила за това, как да се държиш, и ако не им се покориш, ще отидеш в ада. Това което в действителност Новият Завет казва, е, че Бог иска да бъдеш обновен човек помагайки му да обнови своето създание и неговото възкресение беше началото. А, когато Той се върне да изпълни плана, ти няма да отидеш горе при Него, но Той ще слезе тук долу.

TIME: Това е много различно от гледната точка, която придобиваме от книгите от серията Оставените.

Райт: Да. Ако ще има Армагедон и ние всички вече сме в небето или грабнати навреме, тогава наистина няма значение дали ще има киселинен дъжд или парников ефект. Или, ако това има значение, да бомбардирате цивилни в Ирак. Всичко което има значение е спасяване на души за небе лишено от тела.

ТИМЕ: Има ли някой с които да се говорили и да е изразил разочарование от загубата на старата гледна точка?

Райт: Да, може и да се разочарова в случай, че някой скоро е преживял смъртта на свой близък и иска просто да бъде с него. И бих казал, че това е разбираемо. Но краят на Откровение описва невероятното човешко участие в Божият план. И почти във всички случаи, когато съм обяснявал това на хората, има чувство на вълнение и чувство на „Защо никой не ни е казал това преди?”

Превор: Явор Русинов

Advertisements

8 thoughts on “Живот след живота след смъртта”

 1. Крайно време е християните да спрат да вярват в небето като крайна дестинация. Вярата в бъдещето предопределя сегашните действия!

 2. Цитат:
  „Райт: Има няколко важни неща, които не са подкрепени от Новият Завет. Първо, времевото отношение. В Библията се казва, че когато умрем влизаме в преходно състояние. Св. Павел много ясно заявява, че Исус Христос вече е възкресен от мъртвите, но не и някой друг все още…“

  Или преводача нещо е объркал или този говори пълни глупости:

  “ А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.
  И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха;
  и гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха;
  и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина.“ Мат. 27: 50-53

 3. St. Paul is very clear that Jesus Christ has been raised from the dead already, but that nobody else has yet.

  Нито преводача е объркал, нито Райт говори глупости. Райт има предвид, че никой, освен Христос не е жив в момента. Възкресения е имало и в Старият Завет. Никой от възкръсналите не е преживял онова възкресение, което даде на Христос ново тяло. Така че тези които възкръснаха, възкръснаха в своите стари, смъртни тела и тепърва ще преживеят новото възкресение.

 4. „Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят; но всеки по своя ред: начатьк е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови;

  1 Коринтяни 15:22,23

 5. Обаче друг проблем възниква… За да обясниш, Воре, присъствието на Моисей (заедно с Илия) на Планината на Преображнието, трябва да почерпиш информация от един апокриф – „Възкресението на Моисей“. Защото на единственото друго място, където за нещо подобно се говори, е Посланието на Юда, а там сякаш Юда (вероятно Алфеев) чете въпросния апокриф, без да го цитира изрично, разказвайки за припирнята межу Аргангел Михаил и дявола за Моисеевото тяло.

  С това не ти опровергавам тезата, че тези възкресения са изключение, а Райт говори за „общия случай“… Сетих се просто за апокрифите и неканоничните книги (една, от които „Премъдрост на Иисуса син Сирахов Лутер обичал да цитира) 🙂

 6. „Премъдрост на Иисуса син Сирахов Лутер обичал да цитира“

  Светльо, нали знаещ, че Лутер е бил майтапчия, а аз често цитирам стари социалистически лозунги:)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s