Как на практика се установява Божието царство на земята

От Явор Русинов

05.01.2010

Книгата 2 Летописи описва периода на разпадането на Соломоновото царство на две – Израил и Юда. За разлика от Израил, който до края на съществуването си не видя и един Богоугоден управител, Юда имаше не малко такива. Йосия изпъква измежду останалите, не само със сърцето си за Господ, но и със забележителните обществени реформи. Още едно доказателство, че вярата не може да бъде скрита под шиник и тя винаги има външни, видими плодове (Яков 2:26).

Историята за Йосия и неговите обществени реформи трябва да ни служат не само за историческа информация, но и за модел, по който да реформираме и нашето общество. Макар и не в пълнота, макар и само сянка на истинското, предстоящо да дойде царство, то все пак беше образ, типология, модел, сянка. Примерите в Старият Завет са дадени именно с тази цел – за подражание на добрият пример. 1 Кор. 10:11 А всичко това им се случи за примери, и се записа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.

Какво прави впечатление в текста от 2 Летописи 34? На какво акцентира Бог?

Първото, което прави впечатление, е, че реформата в обществото се изпълнява от държавната институция. Аз не съм привърженик на Хегел и неговата тоталитарна държава и като християнин не бих могъл. Аз съм привърженик на Божият завет и държавата като заветен представител на тази земя. Дали го приемаме или не, дали го осъзнаваме или не, но държавната институция е заветен представител на обществото пред Бога. Цялото 2 Летописи акцентира върху решенията на държавната институция. Когато тя в лицето на царя се обърнеше да следва Божиите заповеди, обществото биваше благославяно. Когато, обаче, се обърнеше против Бога и накланяше сърцето си да следва омразни на Бога дела, тогава проклятието идваше върху цялото общество. Не случайно апостол Павел увещава Тимотей:

1 Тимотей 2:1-3  И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения от името на всички човеци,  (2)  за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.  (3)  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител.

Няма да видите народ да воюва срещу народ. Решенията за война винаги са били взимани на правителствено ниво. Не познавам баща, съпруг и родител готов да зареже и обрече семейството си на риск, за да отиде и воюва за удоволствие. Изпълнението на реформацията или установяването на Божието царство също става на правителствено ниво. Дори самото Божие Царство беше наложено от Царя на Царете – Исус Христос.

Това не означава, че ние трябва да стоим и да не правим нищо. Напротив, защото макар и изпълнението на реформите да е от държавната институция, то произхода на тези реформи е на индивидуално, семейно и църковно ниво. Никоя власт не е вечна (Пр. 27:24). Не се знае, дали утре нашите деца няма да застанат начело на държавната институция.

Второто, което прави впечатление е приоритетността на реформите в 2 Лет. 34:3-7. Йосия започна реформите с разрушаването на идолите по високите места. Не може да има прилагане на Божият закон, докато има идоли в обществото. Не може да има прилагане на Божият закон в църковните общества, докато има идоли в теологията. Днес приоритетите на родители и пастори трябва да започнат с разрушаване на идолите.

Бог не даде закона си на Евреите, докато бяха в Египет и живееха под идола на Фараон. Бог трябваше да воюва срещу него и да изведе народа си, и едва след това да им разкрие закона си. Първата и основна задача на Евреите в обещаната земя беше да разрушат идолите на тамошните общества. Цялото 2 Летописи акцентира върху разрушаването или въздигането на идолите в обществото като причина за благословението и проклятието в него.

Днес идолите до такава степен са се отъждествили с християнството, че вече е трудно да бъдат разграничени. Не само това, те дори биват проповядвани за християнство.

Ефисяни 6:10-12 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. (11)  Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.  (12)  Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

2 Кор. 10: 3 – 5 Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

Трето, след като разруши и очисти земята от идолите (2 Лет. 34:8-13) Йосия започна възстановяването на Божият дом. Започна възстановяването на Божият институционален дом – институционалната църква. Днес е много модерно да се говори за Заветна църква. Каква ли друга ще е църквата, ако не заветна?! По времето на Йосия, народа на Юда беше заветен народ и дом в който Бог обитаваше, но Йосия започна възстановяването на институционалният дом на Бога – мястото за поклонение.

Не забравяйте, че езическите нации в Старият завет съществуваха благодарение на принасянето на жертви пред Бога от страна на Израил и тяхното ходатайство. Днес езическата държава съществува благодарение на институционалната църква в тази държава. Това върху което пасторите трябва да се съсредоточат, е възстановяване на институционалният дом за поклонение – литургията (заветното поклонение в което взима участие цялата църква, а не само пастора), пеенето на Псалмите, обслужване на Господна трапеза на всяко Неделно официално събиране, налагане на църковна дисциплина (включително отлъчване), поучаване на Божият закон. Когато няма здрава институционална църква има бунтове, раздори и анархия.

Наскоро четох едно изказване на пастор, който твърдеше, че църквата не е Божието царство. С което просто насаждаше на читателите откровен дуализъм – Божието царство срещу църквата. Все едно да кажеш на Йосия, че Божието царство не е дома за поклонение. Църквата е концентриран вид на Божието царство. Аз не знам друга институция или място, където Бог лично идва да вечеря, благославя и обновява завета си с народа!

Четвърто, едва след разрушаване на идолите, едва след възстановяването на институционалният дом за поклонение, едва тогава Бог разкри закона си (2 Лет. 34:14-28). Сега някои могат да кажат, че беше чиста случайност реда на събитията. Аз обаче вярвам в Божието провидение, и че няма, и един миг случайност в цялата история на човечеството. Всичко беше планирано от Бога. Когато разрушиш идолите и възстановиш поклонението, тогава Бог разкрива закона си давайки възможността той да бъде приложен в обществото. В момента, в който Божият закон беше открит, Йосия започна незабавни конституционни промени събирайки народните представители (2 Лет. 34:29-31). Веднъж променили конституцията, Божият закон беше обявен публично в държавен вестник и наложен в обществото без национален референдум (2 Лет. 34: 32).

Заключение

В търсене на Божието царство има приоритети. Реформите в обществото се изпълняват от държавната институция. Затова и Павел ни увещава да се молим за управниците, за да имаме мир. Което логично ни води до мисълта, че ако не го правим сме изправени пред сериозната заплаха от безредици и война. Макар и реформите да се изпъляват от държавната институция, то те започват на индивидуално, семейно и църковно ниво. Това означава четене, здраво четене на сериозни смислени книги за всяка област на нашият живот. Обучение на децата в Господните пътища и проповядване на Божиите инструкции за живот в църквите.

Големият приоритет е възстановяването на Господният дом – църквата. Едва когато имаме разрушени идоли и възстановени, здрави, институционални църкви, едва тогава ще имаме възможността да приложим Божият закон в обществото. В крайна сметка Бог поставя властите и Бог сваля властите. И той го прави според покорстото или непокорството на неговият изкупен народ – институционалната, видима църква.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s