Защо трябва да се присъединя към църква?

Питър Лайтхарт

Април, 1990

 

Църквата не е в добра форма. Почти всяка седмица чуваме за поредния знаменит Християнски лидер паднал в скандален грях. Много пастири са подложили стадата си на бебешка диета, да не кажем, че дори ги тровят. Малцина църкви празнуват Господна трапеза редовно, а още помалко Християни оценяват нейната значимост.

 

Сблъсквайки се с тези факти, можем да зададем въпроса от заглавието на есето с голяма загриженост. Наистина ли Бог изисква да се присъединя към местната църква? Наистина ли трябва да се обрека на църковно членство? 

 

Ние вярваме, че отговора на двата въпроса е, да. Членството в местното събрание на Христовата църква не е избор. Християните трябва да се присъединят към местната църква и да знаят, че тяхната резултатност като Християни страда, ако не го направят. Следват Библейските причини поради, които трябва да се присъедините към местното събрание.

 

Бог ни заповядва да се събираме заедно, за да се покланяме пред Него. В Старият Завет, на Израелтяните им бе заповядано да се събират в светилището три пъти в годината, за да празнуват (Изх. 23:14; Вт. 16:16). В допълнение, те се събираха всяка Събота в „свято събрание” (Лев. 23:3). В Новият Завет на Божиите хора отново е заповядано да се събират, за да се покланят на своя Господ (Евр. 10:25). Няма самотни Християни в Библията; Бог винаги призовава онези, които люби да бъдат общност.

 

Бог ни заповядва да се покорим на властта на Неговите представители, презвитерите на местната църква. Апостолите установиха едно организирано управление на Църквата. Общността на Божиите хора е организирана общност. Павел инструктира Тит да постави презвитери във всеки град (Тит 1:5). В цялата книга Деяния на Апостолите ние откриваме препратки към тези управители на местните Църкви (ДА 11:30; 15:2; 16:4; 20:17). Евреи 13:17 ни инструктира да се покоряваме на лидерите, които бдят над душите ни. Ясно е, че този стих се отнася към презвитерите в местната църква. Ако Бог иска от нас да се покорим на властта на местното църковно управление, то Той със сигурност иска да се присъединим към местната църква. В противен случай, кой ще бди над душите ни? Кой ще ни предупреди, когато се спънем?

 

В Господната трапеза ние споделяме тялото и кръвта на Христос. Ние нямаме живот в себе си. Христос е нашият живот (Кол. 3:4). Който яде плътта Му и пие кръвта Му има вечен живот и ще бъде възкресен, защото Неговата плът е истинска храна и Неговата кръв е истинско питие. Ядейки плътта и кръвта на Христос ние пребъдваме в Него и Той пребъдва в нас (Йоан 6:52-56). Хляба който разчупваме и чашата, от която отпиваме на Господната трапеза е общение в тялото и кръвта на Христос (1 Кор. 10:16). Вярното участие в Господната трапеза е източникът на живот. Нещо повече, когато църквата яде единствения хляб, тя показва себе си като едно Тяло. Точно както пълното гражданство в Израел беше белязано чрез участие в Пасхата, така и гражданството в Единната Църква в белязано от участието в Господната трапеза.

 

Църквата, чрез своите лидери, има силата да допусне хора и да ги изключи от Господната трапеза. Това се вижда във факта, че най-сериозното църковно наказание е отлъчването, което е, изключване от общението при Трапезата на Господ. Исус даде на апостолите управлението на ключовете на Царството (Мат. 16: 13-20; 18:15-20). Тази власт се даде на църквата и се упражнява в Христовото име и в Неговото място чрез съда на презвитерите на Църквата (1 Кор. 5:1-5; 6:1-4). За да може някой да яде от Трапезата, той трябва да бъде допуснат от презвитерите.

 

Църквата е заветна общност. Когато Петър описва църквата в своето първо послание, той цитира няколко фрази от Старият Завет, всички от които описват заветната връзка между Бога и Неговият народ (1 Пет. 2:9-10). Точно както Израел стана Божий народ чрез завета на Синай (Вт. 5:2-3), така също и църквата беше учредена като Божий заветен народ чрез завета подпечатан с кръвта на Голгота.

 

Достъпа до заветното общество е чрез клетва. В Старият Завет, Израилтяните бяха допускани до привилегиите на завета чрез обрязване, а в Новият Завет, достъпа до църквата е чрез водно кръщение. И обрязването, и водното кръщение са, между другите неща, клетви на вярност към Бог и Неговия народ (например ДА 8:37). Много хора днес, обаче, не остават в църквата, в която са били кръстени, а някои с години не са членове на никаква църква. Ето защо е подходящо, когато някой се присъедини към ново местно тяло да преутвърди публично клетвата получена при водно кръщение.

 

Накрая, за да покажа, че гледната точка за важността на църковното членство е историческа, реформирана, Калвинистка и презвитерианска, нека да приключа с два цитата:

 

От Уестминстърска изповед на вярата, XXV.2:

 

Видимата Църква, …., се състои от всички хора по целия свят, които изповядват истинската вяра, и от техните деца; тя е царството на Господ Исус Христос, Божия дом и семейство – извън нея не съществува естествена възможност за спасение.”

 

 

От Джон Калвин, Институтите IV.1.4:

 

“Но тъй като нашата цел сега е да разглеждаме видимата Църква, нека от това единствено название “майка” да се научим колко полезно, и дори колко необходимо е познанието за нея, тъй като няма друг начин да влезем в живота, ако тя не ни зачене в утробата си и не ни роди, ако не ни храни на гърдите си, и накратко, ако не ни държи под своята закрила и управление, докато съблечени от смъртната плът, станем като ангелите (Мат. 22:30). Защото нашата слабост не ни позволява да напуснем училище докато не сме прекарали целия си живот като ученици.”

 

Исус ни учи да се молим, „Да бъде волята ти на земята, както е на небето.” Ние не само трябва да се стремим да знаем, че нашите имена са записани на небето, но също да ги намерим издълбани на портите на земния Сион (Евр. 12:23).  

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s