Реч на Стив Джобс

Реч на Стив Джобс – основателя на Apple пред Випускниците на Станфордският университет 2005.

За тези, които не разбират Английски могат да гледат речта на следният линк:  #mce_temp_url#

Advertisements